Areda Survey sağlık sistemini Türk halkına sordu

Kovid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye’nin şifa merkezleri haline gelen hastaneler şimdi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce depremzedenin yaralarının sarılmasında aktif rol oynamaya devam ediyor.

Bu zorlu günlerde hastanelerin alt yapısı hiç olmadığı kadar gündeme geldi. Peki, Türk halkı hastanelerin alt yapısını yeterli bulunuyor mu? Araştırmaya göre halkın yüzde 60’ı Türkiye’deki hastane alt yapısını yeterli, yüzde 40’ı ise yetersiz buluyor.

YENİ NASİL HASTANELERİN ALT YAPISINDA OLDUKÇA MEMNUN 

Araştırmada yer alan genç ve orta ya ve yaşlılar kategorisinde hastane memnuniyet düzeyi yüzde 66,2 ile 18-34 yaş aralığında bulunuyor. 35-54 yaş grubu 65,1 ve 55 yaş ve üzeri yaş grubu yüzde 44,3 olarak sıralanıyor.

Araştırma bulgularına göre eğitim düzeyinin katılımcılar arasında anlamlı bir farklılığa yol açtığı görülüyor. Eğitim düzeyi arttıkça hastane alt yapısının yeterli görülme oranı da doğru orantılı artış gösteriyor. Lisans ve üzeri eğitim alan katılımcıların hastane alt yapılarını yüzde 66,2 ile yeterli bulduğu görülüyor. 2021 yılı verileri ile 2022 yılı verileri karşılaştırıldığında 1 yıl içerisinde yüzde 9,9 oranında memnuniyette artış söz konusu durumda.

METEDOLOJİ 

Türkiye genelinde 2 bin kişinin katıldığı ve 27 – 30 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi. 

KAYNAK: DHA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir