Kuşadası’nda bakanlık imar planını geri çekti

Kuşadası Belediyesi kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında izinsiz yapıları bir bir yıkmaya devam ediyor. Belediyes ekipleri, Kirazlı Mahallesi 865 Sokak adresinde bulunan ve 1/1000’lik Kuşadası uygulama imar planında, nitelikli tarım arazisi olarak görülen alan üzerine ruhsatsız olarak yapıldığı belirlenen villaların yıkımını yaptığı dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın imar planı değişikliğine gittiği ortaya çıktı. 

Bakanlığın 14 Eylül tarihinde yayımladığı duyuruda alan ile ilgili olarak “Sağlık Odaklı Tatil Köyü ve Teknik Altyapı Alanı-Trafo” kullanım kararlarının getirildiği planlar 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştı. Bu süreçte Kuşadası Belediyesi kaçak yapıları yıkmıştı. Bakanlık, askı sürecinde Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan itirazların uygunluğuna karar vererek imar planını iptal etti.

Kuşadası Belediyesi’nin itiraz dilekçesinde özetle şu bilgiler yer aldı:

“Planlama sahasında, planın bakanlık tarafından onayından önce 3194 sayılı İmar Kanunu’na aykırı olarak  aykırı / kaçak yapıların yapıldığı tespit edilmiş (taşınmazda kaçak olarak yapılan yapılar hakkında 11.01.2023 tarihinde belediyemizce 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddeleri gereğince yapı tatil zaptları düzenlenerek inşaatlar mühürlenmiş ve TCK 184. maddesi gereğince ilgilisi hakkında Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Yapı tatil zaptına istinaden 116 ada 48 parsel için 02.03.2023 tarih ve 435 karar sayılı, 116 ada 49 parsel için 02.03.2023 tarih ve 433 karar sayılı, 116 ada 50 parsel için 02.03.2023 tarih ve 430, 431, 432 karar sayılı, 116 ada 48-49-50 parseller için 02.03.2023 tarih ve 434 karar sayılı Belediye Encümen Kararı ile uygulama imar planı bulunmayan taşınmazda yapılan kaçak yapıların yıkılmasına karar verilmiştir) Planlanan  parsellerde kaçak yapıya zemin oluşturan ve içerisinde kaçak yapılar varken uygulama imar planı teklifinin onaylanmasının planlama ilkeleri,  esasları  ve hukuk kuralları ile bağdaşmadığı, ayrıca planın mevzuat hükümlerine uygun olmadığı belediyemiz itirazında vurgulanmıştır”.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x